Koolitaja kvaliteedi tunnus

Kuidas valida koolitajat? Milline on hea koolitaja? Milline on hea koolitaja mulle või minu meeskonnale? Kuidas leida tõest ning moonutamata tagasisidet? Selgust loob koolitaja kvaliteedi tunnus!

Koolitaja kvaliteedi tunnus koosneb viiest kvaliteedi kriteeriumist ehk haridus, täiendõpe, praktika, kogemus ja tagasiside. Hariduse hindamisel peame oluliseks, et omandatud haridus toetaks koolitaja koolitustööd. Hariduse taset vaadatakse kasvavas järjekorras, millest erialane kõrgharidus on kõrgeim kvaliteedi tunnus. Hariduskriteeriumi alla liigitub ka kutse andja väljastatud täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus kutseseaduse mõistes. Täiendõppe hindamisel peame oluliseks koolitaja järjepidevat enesearengut ehk täiendkoolituste läbimist. Täiendõppe kvaliteedi taseme määrab läbitud koolituste maht ehk akadeemiliste tundide koondarv. Praktika hindamisel peame oluliseks koolitaja reaalset töökogemust õpetatavas valdkonnas. Praktika taseme määrab koolitaja, kui töötaja tööstaaži täis aastate arv. Kogemuse hindamisel peame oluliseks koolitaja reaalset koolituskogemuste ehk auditoorse kontaktõppe läbiviimist vahetult õppijaga. Tagasiside hindamisel peame oluliseks õppijate ja/või tellijate rahulolu keskmist hinnangut koolitajale, õppeprotsessile ning õppe sisule.

Kvaliteedi tunnuse kriteeriumid

   Haridus:
     ***** Erialane kõrgharidus või täiskasvanute koolitaja, tase 6, tase 7 või tase 8 kutse
     **** Mitteerialane kõrgharidus
     *** Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutse
     ** Kutseharidus
     * Keskharidus

   Täiendõpe:
     ***** 2000 akadeemilist tundi ja enam
     **** kuni 1000 akadeemilist tundi
     *** kuni 400 akadeemilist tundi
     ** kuni 200 akadeemilist tundi
     * kuni 100 akadeemilist tundi

   Praktika
     ***** 30 aastat ja enam
     **** kuni 20 aastat
     *** kuni 15 aastat
     ** kuni 10 aastat
     * kuni 5 aastat

   Kogemus:
     ***** 10 000 akadeemilist tundi ja enam
     **** kuni 5000 akadeemilist tundi
     *** kuni 1000 akadeemilist tundi
     ** kuni 500 akadeemilist tundi
     * kuni 100 akadeemilist tundi

   Tagasiside:
     ***** 90-100%
     **** 80-89%
     *** 70-79%
     ** 50-69%
     * 0-49%

Koolitaja kvaliteedi tunnus avalduse saate esitada alates sügis 2021 Koolitaja Koolituskeskus MTÜ-le koos tõendusmaterjaliga aadressile info@koolitajakoolituskeskus.ee. Sooviavaldus koos tõendusmaterjaliga vaadatakse läbi 14 kalendripäeva jooksul. Küsimuste korral võetakse teiega ühendust. Koolitaja kvaliteedi tunnuse taotlemine maksab 45,00 EUR üks koolitaja. Täiendavat infot kvaliteedi tunnuse kohta saate küsida telefoni +372 5605 1284 või e-maili info@koolitajakoolituskeskus.ee teel. Oleme teie jaoks alati olemas!

Koolitaja kvaliteedi tunnuse avalduse leiate siit: SAADAVAL SÜGIS 2021
Koolitaja kvaliteedi tunnuse tõendusblanketi leiate siit: SAADAVAL SÜGIS 2021

Koos kasvamise nimel,

Marita Pitk
Koolitaja ja coach

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Tel: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.eee