KURSUS "SISEKOOLITAJA"

ehk täiskasvanute koolitaja tase 5

Koolitaja Koolituskeskus on
Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

Olla koolitaja või mitte olla? Olla, mitte olla? Ikka olla! Kui Sa täna tunned, et inimestega töötamine on Sinu suur kirg, nende toetamine, koolitamine ja arendamine, kuid Sul ei ole ühtegi suurepärast ideed, mis teemal luua oma isiklik koolitus, siis mul on sulle suurepärane uudis. Koolitaja Koolituskeskus on loonud uue väga põneva kursuse, mis vastab täiskasvanute koolitaja 5 taseme kutse kompetentsidele ning sisaldab ühte väga praktilist ning edukat inimtüüpide psühholoogial põhinevat valmiskoolitust. Tänu praktilisele õppele on kõik meie lõpetajad praktiseerivad koolitajad ehk esmase koolituskogemuse ja ühe valmis koolitusega. Nüüd küsi endalt uuesti. Kas olla koolitaja või mitte olla? Ikka olla!

Koolituse lõpetanud: Saab näidiskoolituse „Suhtlemise psühholoogia“ esitamise õiguse ehk sertifikaadi, esitlus- ja õppematerjalid ning läbiviimise kogemuse.

Koolituse sihtrühm: Vähemalt kesk(eri)haridust omavad ja koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad spetsialistid/ õppijad.

Koolituse grupp: 6 kuni 8 inimest

Koolituse toimumise aeg: 

   KEVAD 2023 04.04/05.04/02.05/03.05/30.05/31.05/27.06/28.06.2023 

   SÜGIS 2023 26.10/27.10/23.11/24.11/14.12/15.11/18.01/09.01.2024 

Koolituse toimumise koht: Narva mnt 59, III korrus, Tallinn.

Koolituse maht: 82 tundi, millest 48 tundi auditoorset ja praktilist õpet ning 36 tundi iseseisvat tööd.

Koolituse sisu:
     I teema „Sissejuhatus täiskasvanute koolituse valdkonda“ 6 akadeemilist tundi
        Täiskasvanute hariduse olemus ja eesmärk
        Täiskasvanute koolitajate mõiste, roll ja eesmärk
        Täiskasvanute koolitajate stiilid ja tuleviku suunad
        Täiskasvanute koolituse seadus ja dokumentatsioon
        Õppekava ülesehitus, sisu ja eesmärk

     II teema „Näidiskoolituse teooria ja materjalid“ 6 akadeemilist tundi
        Koolituse sisu ehk teooria
        Koolitaja koolitusplaan
        Esitlusmaterjalid
        Töö- ja õppevahendid
        Eel- ja järeltöö
        Tagasiside ankeet

      III teema „Koolitusmaterjalide“ 12 akadeemilist tundi
        Koolitusplaani struktuur
        Koolituse sisu ja alamteemade
        Koolituse meetodid ja tehnikad
        Koolituse mahu ja ajakulu hindamine
        Õppe- ja töövahendite muutmine
        Õppemeetodite vajaduspõhine kohandamine

     IV teema „Õppeprotsessi juhtimine“ 12 akadeemilist tundi
        Koolituse eeltöö, sissejuhatus ja tutvustus
        Koolitus- ja grupiprotsessi juhtimine
        Individuaal- ja grupitöö juhtimine
        Õppijatüüpide õppeprotsessi juhtimine
        Aktiivõppe meetodite kasutamine
        Õpiväljundite hindamine
        Õpiväljundite saavutamine

     V teema „ Tagasiside ja analüüs“ 6 akadeemilist tundi
        Tagasi- ja edasiside kogumine
        Tagasi- ja edasiside töötlemine ning kasutamine
        Õppija/tellija jätkusuutliku arengu toetamine
        Koolitaja eneseanalüüs
        Koolitaja jätkusuutlik eneseareng

     VI teema „Praktikum ehk eksam“ 6 akadeemilist tundi
        Näidiskoolituse läbiviimine

Koolituse iseseisev töö: Näidiskoolituse õppematerjali läbitöötamine, kohandamine ning koolituse läbiviimine.

Koolituse meetodid: Suhtluspõhine loeng 15%, individuaalne töö 25%, grupitöö 10%, rollikaardid 5%, ajurünnak 10%, analüüs 10%, praktika ja kodutöö 20%.

Koolitaja: Marita Reismaa
Koolituse hind kokku: 960,00 EUR üks osaleja / maksegraafik kokkuleppel.

Teie edu nimel,

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Telefon: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee