Raamat „Isiksuse- ja IQ testid“ autor Philip Carter

Iga järgneva väite puhul vali skaalal 1-5 üks number, mis näitab, mil määral sa selle väitega nõustud või see sinu kohta käib. 5 tähendab, et sa nõustud täielikult või see sobib sinu kohta täielikult, 1 tähendab, et sa ei nõustud üldse või see ei sobi sinu kohta üldse. Iga väite puhul vali vaid üks number.

 

1. Ma olen rohkem tegutseja kui mõtleja

          5       4       3       2       1

2. Mind motiveerivad rohkem minu sisemised tõekspidamised ja pürgimised kui nende eest saadav tasu.

          5       4       3       2       1

3. Üldjoontes sepistad ise oma õnne, olgu see siis hea või halb.

          5       4       3       2       1

4. Allaandmiseks on alati liiga vara.

          5       4       3       2       1

5. Ma olen inimene, kes tööd tehes alati palju pingutab.

          5       4       3       2       1

6. Ma olen äärmiselt enesekindel.

          5       4       3       2       1

7. Mul on alati head kavatsused.

          5       4       3       2       1

8. Ma võin olla halastamatu, kui ma midagi saada tahan.

          5       4       3       2       1

9. Ma panen inimesed tundma, et minuga koos olemine on rahuldust pakkuv kogemus, olgu nende sotsiaalne positsioon milline tahes.

          5       4       3       2       1

10. Täiuslikkus on kättesaamatu ideaal.

          5       4       3       2       1

11. On oluline panustada kõigesse, mida ma teen, maksimaalselt.

          5       4       3       2       1

12. Edukus elus on palju rohkem kui vaid seatud eesmärkide täitmine.

          5       4       3       2       1

13. Ma oleksin valmis loobuma oma lemmikharrastusest, millesse ma olen väga kiindunud, kui see tagab mulle edu valitud ametis.

          5       4       3       2       1

14. Ma olen väga teadushimuline inimene.

          5       4       3       2       1

15. Ma usun, et tuleb kinni haarata igast võimalusest, mis ette tuleb, kuni riskeerimiseni välja.

          5       4       3       2       1

16. Minu jaoks on kerge keskenduda ühele asjale väga pikaks ajaks.

          5       4       3       2       1

17. Ma vaatan alati tulevikku.

          5       4       3       2       1

18. Ma pole see, kelle kohta öeldakse: „mees igaks ametiks, meister mitte ühekski“.

          5       4       3       2       1

19. Mul pole raske oma mõtteid ja tundeid teistele avaldada.

          5       4       3       2       1

20. Ma tunnen iga päev, kuidas muutun vaikselt tugevamaks.

         5       4       3       2       1

21. Pole olemas sellist asja nagu hea kaotaja, kuigi mõned näitavad oma tundeid rohkem välja kui teised.

          5       4       3       2       1

22. Ma ei karda olla edukas, kuigi see võib mulle vaenlasi tuua.

          5       4       3       2       1

23. Ära kunagi alla anna.

          5       4       3       2       1

24. Ma ei saavuta kunagi edu ilma teiste osaluseta.

          5       4       3       2       1

25. Kui ma olen koos teiste inimestega, tunnen ma end tähtsa ja erilisena.

          5       4       3       2       1

26. Kõik on võimelised ületama sotsiaalseid barjääre.

          5       4       3       2       1

27. Ma usun kindlat, et alustatu tuleb lõpuni viia.

          5       4       3       2       1

28. Mulle ei meeldi kuulata, kuidas inimesed oma saavutustega uhkustavad.

          5       4       3       2       1

29. Mul on keskmise inimesega võrreldes palju vähem muresid.

          5       4       3       2       1

30. Ma ei tee kunagi asju poolikult.

          5       4       3       2       1

31. Ma ei karda suure auditooriumi ees kõnet pidada.

          5       4       3       2       1

32. Ma ei karda läbikukkumist.

          5       4       3       2       1

33. Raske tööga saavutan oma eesmärgi.

          5       4       3       2       1

34. Mul on selge ettekujutus, kuhu ma viie aasta pärast jõudnud olen.

          5       4       3       2       1

35. Ma olen inimene, kes proovib aina uuesti.

          5       4       3       2       1

 

Testi koostanud Koolitaja Koolituskeskus MTÜ                                                           09.10.2020

Testi hindamine

 

126 kuni 175 punkti:

Öeldakse, et edu saladus seisneb selles, et edu saladust pole. Kindlasti on õige see, et edu saladusi on rohkem kui üks on palju erinevaid faktoreid, mis omavahel kombineerudes viivad inimesed erinevatele tasanditele.

Sinu punktide summa näitab, et kui sa veel edukas ei ole, siis ilma kahtlusteta sa selleks ühel päeval saad, ja kui sa juba oled edukas, siis ükskord saavutad sa veel suurema edu. Sul on selleks kõik vajalikud omadused: iseloom, püsivus, anne ja kujutlusvõime ning mitte vähem tähtsana ka auahnus, mis tõukab sind kõrgustesse, mis on sinu veendumuse kohaselt saavutatavad.

Siinkohal üks hoiatus: vaata, et sinust ei saaks töönarkomaani iseenda ja oma perekonna ning lõppude lõpuks ka oma õnne arvelt. Kui suusad leida õige tasakaalu, õnnestub sul saavutada enamik endale seatud eesmärkidest nii töös kui ka eraelus.

 

90 kuni 125 punkti:

Sa pürgid tõesti edu saavutamise suunas ja sul on palju vajalikke isikuomadusi selle saavutamiseks, kuid ehk tuleks sul veidi rohkem tööd  teha enesekindluse tõstmisega, et sa usuksid, et suudad edu saavutada? Või unistad ehk edust, kuid tegelikult sellesse väga ei usu? Sinu asi on need unistused teoks teha ja enesekahtlemine lõpetada. Sa oled kõva töötegija, kuid kas sa pingutad teiste inimeste ja mitte enda heaks? Kui see on nii, siis proovi hakata uskuma selless, et kõva töö saab tasutud ning osa sellest tasust võiks ja peaks kuuluma sinule. Enda veenmisega valmis saanud, tuleks ehk  hakata teisi veenma. Seda on võibolla lihtsam öelda kui teha, kuid kindlasti on see võimalik, nagu paljud inimesed on tõestanud.

Tasuks mõelda ka eesmärkide peale. Paljud edukad inimesed seavad endale eesmärke liikumaks sealt, kus nad on, edasi sinna, kuhu nad jõuda tahavad. Eesmärkideks võivad olla asjad, mida sa tahad või vajad kuid nende kõrval tuleks kindlasti mõelda ka alternatiivsete eesmärkide, teiste inimeste ja oma elu teiste valdkondade peale.

Tuleviku plaanimise eelis seisneb selles, et sul saab selgeks, mida sa tegelikult tahad. Kui eesmärgid on paigas, tuleb asuda vastavaid samme nende eesmärkide saavutamiseks ning omada ülevaadet selleks, mida oled juba saavutanud. Tuleb olla ka piisavalt paindlik, et vajadusel muuta oma tegevusi eesmärkide saavutamiseks.

 

90 kuni 0 punkti:

Sul tuleb oma valitud alal edu saavutamiseks kõvasti tööd teha ja pühendumist üles näidata. Kuid kas see on see, mida sa elult tegelikult tahad? Usud sa ehk, et elus on õnn palju tähtsam kui edukas olemine. Tegelikul seisneb paljude inimeste jaoks edukas õnnelik olemise ja kui mõne inimese teeb õnnelikuks auahnus, siis teise jälle stabiilne pereelu või stabiilne, ilma suurema stressi ning vastutuseta töökoht ja kindel sissetulek.

Pea meeles ka seda, et edukusel on eri tasemed. Paljude inimeste jaoks tähendab edukus seda, et on pikki aastaid kindel töö ja nad teevad seda hästi. Teiste jaoks on selleks oma valitud eriala tippu jõudmine ja mõnele ei tähenda edu muud kui kuulsust ja raha.

 

Testi vastused koostanud Koolitaja Koolituskeskus MTÜ                                                    09.10.2020