Test "Hoiakud"

Raamat „Isiksuse- ja IQ testid“ autor Philip Carter

Iga järgneva 25 väite puhul vali skaalal ühest viieni üks number selle põhjal, mil määral sa väitega nõustud või kui palju see sinu kohta käib. Valides 5, nõustud sa väitega täielikult/ sobib sinu kohta kõige paremini, valides 1, ei nõustu sa üldse/ ei sobi sinu kohta üldse.

1. Olen uhke oma rahvuse üle.
          5       4       3       2       1

2. Ütleksin peopidajale, kui märkaksin, et poes on müügil kõlblikusaja ületanud kaupa
          5       4       3       2       1

3. Vanemad peaksid õpetama oma lastele juba varases nooruses, mis on õige ja mis on vale.
          5       4       3       2       1

4. Inimesed on põhiolemuselt korralikud.
          5       4       3       2       1

5. Ma pidevalt ootan ja planeerin oma tulevikku.
          5       4       3       2       1

6. Ma püüan mitte käituda erinevate inimestega erinevalt, vahet ei ole, mis on nende staatus või millist mõjuvõimu nad omavad.
          5       4       3       2       1

7. Mida rohkem teadmisi ja informatsiooni me maailma ja inimeste kohta saame, seda paremaks ja turvalisemaks maailm
          5       4       3       2       1

8. Ma olen meie ühiskonnas aset leiduva kuritegevuse ja vägivalla pärast väga mures.
          5       4       3       2       1

9. Ma usun printsiipi, et kliendil on alati õigus.
          5       4       3       2       1

10. Inimeste seas, keda ma tean, on väga vähe neid, keda ma ei usalda.
          5       4       3       2       1

11. Ma andestan ja unustan nii kiiresti kui võimalik.
          5       4       3       2       1

12. Ma räägin alati ausalt ja siiralt, kes ma olen ja millesse ma usun.
          5       4       3       2       1

13. Ma suunan kogu oma energia sellesse, et teha hästi seda, mida ma teen.
          5       4       3       2       1

14. Ma olen õnnelik, kui teised mind armastavad ja asutavad.
          5       4       3       2       1

15. Ma saan kurjaks, kui inimestesse või inimeste gruppidesse suhtutakse stereotüüpselt.
          5       4       3       2       1

16. Ma püüan teise inimese seisukohti mõista.
          5       4       3       2       1

17. Ma ei kipu eriti kaeblema.
          5       4       3       2       1

18. Ma püüan iga hinna eest teistele meeldida.
          5       4       3       2       1

19. Mul ei ole kombeks seista või kõndida käed taskus.
          5       4       3       2       1

20. Ma tahan väga teada saada, millesse teised inimesed usuvad.
          5       4       3       2       1

21. Ma püüdlen selle poole, et olla terve ja heas vormis.
          5       4       3       2       1

22. Üldiselt võttes oleme me ise oma õnne sepad.
          5       4       3       2       1

23. Ma naeratan rohkem kui enamik teisi inimesi, keda ma tunnen.
          5       4       3       2       1

24. Ma hoian maja ja aia kogu aeg korras.
          5       4       3       2       1

25. Kohtuses kellegagi esimest korda, püüan ma teadlikult mitte anda talle hinnangut tema välimuse järgi.
          5       4       3       2       1

Testi hindamine

90 kuni 125 punkti:
Üldiselt on sinu hoiakud elu suhtes väga head. See tähendab, et sa ei suhtu mitte ainult positiivselt, vaid ka vaimutusega kõigesse, mida ette võtad. Teised inimesed panevad seda positiivset hoiakut tähele ja praegu tehtud toob sulle tulevikus palju kasu nii töö- kui ka eraelus. Muutuse järele pole mingit vajadust.

65 kuni 89 punkti:
Kuigi sinu punktise summa tähendab, et sul on üldiselt õiged hoiakud, on siiski võimalik midagi parandada. Hoiakutega sinul probleeme pole, kaugel sellest, kuid aeg-ajalt taskuks harjutada väikest eneseanalüüsi, et läbi mõelda mitte ainult oma tööalased hoiakud, vaid ka hoiakud inimeste suhtes lähemas ja kaugemas ümbruses.

65 kuni 0 punkti:
Hoiakud on kaasaegses elus aina suurema tähendusega. Poodi minnes eeldame me leti taga olevalt inimeselt mitte ainult mitte ainult innustanud ja asjatundlikku suhtumist tootesse, mida ta müüb, vaid ka teatud eneseületamist, et olla abivalmis ja püüda kliendile meele järele olla. Siin on võtmesõnaks entusiasm/ innukus ja just elurõõm on see, mida õige hoiakuga inimene teistesse sisendab.
Sinu punktide summa näitab, et teatud, kuid mitte tingimata kõikides asjades võib sul hoiakutega probleeme olla, ja seetõttu oleks kasulik analüüsida selle testi küsimustele antud vastuseid, eriti neid, kus oled märkinud vastuseks 3 või alla selle. Just nendes valdkondades oleks sul vaka oma hoiakud läbi mõelda ja nende kallal tööd teha.
Kuna meie hoiakud kujunevad sageli mingi välise mõjuri tõttu, oleks kasulik mõelda, kas need mõjurid on ka praegu olemas, ja kui need mõjurid on negatiivsed, siis kuidas saaks neid muuta nii, et sinu negatiivne hoiak saaks ümber pöörata. Mida paremini me mõistame oma hoiakuid ja uskumusi, seda suurem on võimalus nende negatiivsete hoiakute positiivsemaks muutmiseks.

 

Testi ja vastused koostanud Koolitaja Koolituskeskus MTÜ                                     13.08.2020