Teenus "Coaching"

Kingsepp ei käi kunagi paljajalu! Coaching on suurepärane meetod toetada ja arendada koolitaja jätkusuutlikku arengut! Olgu see siis pikaajaline kasvuplaan, erinevate koolitussituatsioonide analüüs, reflekteerimine, suurema motivatsiooni leidmine või lihtsalt oma mõtetes selgusele jõudmine. Coachind on tõhus vahend koolitaja professionaalsuse hoidmiseks ning tõstmiseks.

Coaching on protsess, kus 45 minutilise sessiooni jooksul coachitav püstitab ja analüüsib oma soove, eesmärke ja analüüsimist vajavaid küsimusi. Minu, kui coachi roll on coachitavat toetada, näidata lahenduste laiusust, julgustada otsuste langetamist, motiveerida eesmärkide püstitamist ning toetada sihtide saavutamist.

Coachingu eesmärk: Isiklikud eesmärgid, muutused ja eneseareng

Coachingu sihtrühm: Kõik koolitusvaldkonna spetsialistid, sh koolitajad, kes tunnevad huvi ja soovi süsteemse enesearengu ning coachingu vastu.

Coachingu maht: alates 6 sessiooni. Parim maht alates 12 sessiooni.

Coachingu võimalikud teemad:
   *Tegeleda jätkusuutliku enesearenguga
   *Suurendada enesekindlust ja tõsta motivatsiooni
   *Luua tõhus ja toimiv ajajuhtimise süsteem
   *Püstitada uusi ja huvitavaid eesmärke
   *Analüüsida erinevaid koolitussituatsioone
   *Langetada keerulisi otsuseid
   *jne

Coachingu meetod: 45 minutiline coachingu sessioon

Coach: Marita Pitk

Coachingu tasu:
   *80,00 EUR üks sessioon ühele osalejale
   *50,00 EUR üks sessioon ühele osalejale (MTÜ liikmele)

Teie edu nimel,

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Telefon: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee