Meetod "Kaheosaline päevik"

Materjal "Õppemeetodid kõrgkoolis" autor Mari Karm

Meetod „Kaheosaline päevik“ sobib suurepäraselt õppijale vajaliku personaalse info kogumiseks ning koolitusküsimuste, lisainfo vajaduse kaardistamiseks. Esimene veerg sisaldab koolitusel kuuldud väidet, fakti või tekkinud küsimust ning teine veerg koolitaja või õppija kommetaari/ vastust jne. Kaheosaline päevik sobib nii selgituste sõnastamiseks, kui ka õppijate isiklike seisukohtade ja hoiakute väljatoomiseks.
Meetodi „Kaheosaline päevik“ näidise leiate alljärgnevalt:

   Väide, fakt või küsimus:

   Kommentaar:

Meetodi on koostanud Koolitaja Koolituskeskus MTÜ                                                                                              13.08.2020