Meetod "Emotsioonide mõju"

Autor Marita Pitk

Ülesanne:
Vali endale paariline ning jää ootama koolitaja juhiseid. Peale koolitaja märguannet loe paarilisele etteantud tekst määratud emotsiooniga. Oluline on, et kuulaja etteantud teksti ei näe. Tema roll on kuulata. Kui oled teksti ette lugenud siis pane tööleht tagurpidi lauale ja jää ootama koolitaja edaspidiseid juhiseid.

Pealkiri „Muutunud nõudmised juhtimisele“

Ettevõtete konkurentsieeliseks on muutunud kiire otsustamis- ning kohanemisvõime. Visiooni peavad ellu viima rohujuuretasandil võimustatud tiimid. Vastasel korral mälub organisatsioonikultuur tähtsate direktorite poolt elevandiluu tornis väljamõeldud strateegia lihtsalt hommikusöögi kõrvale pudruks ning sülitab nende suletud uste taga välja.

VIHA

Lisainfo koolitajale: Koosta tekstid vastavalt enda koolitusteemale ning õppijate arvule. Kui õppijaid on 10 ehk 5 paari, siis valmista ette 5 erinevat teksti. Lisa igale valitud tekstile üks baasemotsioon ehk rõõm, viha, vastikus, üllatus, kurbus või hirm. Suuremate gruppide puhul korda baasemotsioone, tekstid püüa hoida nii erinevad, kui võimalik. Meetodi läbiviimiseks koosta paarid ning jaga rollid ehk üks paariline on kuulaja ja teine ilmekalt lugeja. Lugeja valib loositahtel endale teksti koos emotsiooniga ning kuulaja jääb ootele. Mängige meetoit läbi paar paari kaupa, mitte samaaegselt, ning julgustage ka teisi paare kuulama MIDA ja MILLISE emotsiooniga loetakse. Kui kõik paarid on oma tekstid ära lugenud, siis küsige esmalt kuulajalt, mis emotsiooniga tema partner talle teksti luges. Peale emotsioonide kaardistamist küsige mida talle paariline luges? Üldiselt peaks kuulaja tajuma hästi kuuldud emotsiooni, kuid kuuldud info ehk teksti sisu jääb pinnapealseks või üldse puudulikuks. Sama küsimuse teksti sisu kohta võite esitada ka lugejale. Sageli jäävad ka lugejad info kokkuvõtte tegemisega hätta. Meetodi eesmärk on näidata emotsioonide mõju infoliikumisele. Head katsetamist!

Meetodi on koostanud Koolitaja Koolituskeskus MTÜ                                                                                              09.10.2020

Meetod-Emotsioonide-mojuLaadi alla