Liikmeks astumise tingimused

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ ootab liituma kõiki täiskasvanute valdkonna spetsiliste ning organisatsioone, kes näevad täiendusõppe sektori muutuste vajalikkust koolituskvaliteedi tõstmiseks ning jätkusuutliku arengukava loomiseks.

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ soovib koos oma liikmetega luua lihtsa, läbipaistva ning tuleviku arenguga kooskõlas oleva täiendusõppe kogukonna. Mille peamiseks eesmärgiks on arendada elukestvaõppe kvaliteeti.

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ pakub liikmele:
• Toetada uute täiskasvanud koolitajate kvaliteetset järelkasvu;
• Toetada kogenud täiskasvanute koolitajate arengut ning professionaalust;
• Luua täiskasvanud koolitajate aktiivne ja ühtselt toimiv kogukond;
• Viia läbi Eesti koolitusvaldkonna uuringuid ning analüüse;
• Korraldada täiskasvanud koolitajate arengu-, koolitus- ja motivatsioonipäevi.

Liikmemaks:
Juriidiline isik: 75 EUR aasta
Füüsiline isik: 45 EUR aasta

Liikmelisus kehtib 12 kuud alates arve tasumise hetkest. 12 kuu möödumisel saadab Koolitaja Koolituskeskus liikmele liikmelisuse automaatse pikendusarve. Liikmelisuse lõpetamise või katkestamise soovist edastage meile sellekohane vabas vormis avaldus aadressile info@koolitajakoolituskeskus.ee. Liikmelisuse katkestamise korral liikmemaksu ei tagastata.

Avaldus palun saata digitaalselt allkirjastatuna e-postile: Info@koolitajakoolituskeskus.ee