Koolitaja Koolituskeskus täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 233526.

Kursus "Veebikoolituse loomine ja läbiviimine"

Veebikoolituste loomise ja läbiviimise kursus on suunatud kõikidele haridusvaldkonna koolitajatele, mentoritele, pedagoogidele, õppejõududele! Koolituse eesmärk on luua läbi praktika mugav veebipõhine õppekeskkond nii koolitajale, kui ka õppijale. Koolituse mitmekesisuse loome veebiõppeks sobilike või sobilikuks kohandatud loovate õppemeetoditega, mida täiendame ühe või enam veebilahenduse, -programmi, -keskkonnaga! Koolituse peamine rõhk on praktikal ning personaalsel koostööl.

Koolituse sihtrühm: Koolitusele on oodatud kõik alustavad ja kogenud koolitajad ning pedagoogid, kes soovivad luua või kohandada oma olemasolevaid koolitusi loovateks ning mitmekesisteks veebikoolitusteks.

Koolituse grupp: 4 kuni 6 inimest

Koolituse toimumise aeg:

     • 16.03/ 17.03/ 13.04/ 14.04/ 11.05/ 12.05.2021
     • 17.09/ 24.09/ 15.10/ 22.10/ 04.11/ 11.11.2021

Koolituse toimumise koht: Telliskivi 57, Tallinn

Koolituse maht: 54 akadeemilist tundi, millest 36 tundi auditootset, 18 tundi iseseivat tööd.

Koolituse eeltöö: intervjuu 45 min.

Koolituse sisu:
   I moodul „Veebikoolituse ülesehitus ja olemus“
     o Veebikoolituse olemus
     o Veebikoolituse tugevused ja nõrkused
     o Veebikoolituse eesmärgi püstitamine ning ülesehituse planeerimine
     o Veebikoolituse visuaalne ülesehitus ja kujundus
     o Õppijatüübid ja nende ootused veebikoolituselt
     o Õppija taju, mälu ja õpivalmidus veebikoolitusel
     o Online ja e-koolituse erinevused ning võimalused
     o Veebikoolitaja ettevalmistus ning häälestus

   II moodul „Aktiivõppe meetodid veebikeskkonnas“
     o Eeltöömeetodid
     o Esitlusmeetodid
     o Loovad ja analüüsivad meetodid
     o Teadmisi kinnistvad meetodid
     o Tagasiside ja edasiside meetodid
     o Hindamismeetodid
     o Iseseisva töö meetodid

   III moodul „Veebikoolituse esitlusmeetodid ja digilahendused“
     o Koolituskeskkondade paljusus ning otstarve
     o Koolitusvideo loomine, töötlus ja esitlus
     o Visualiseerimismaterjalide loomine ning esitamine
     o Erinevate loengumeetodite kasutamine veebikoolitusel

   IV moodul „Teadmisi kinnistavad ja praktikat toetavad meetodid ja digilahendused“
     o Lugemismeetodid ja digilahendused
     o Kuulamismeetodid ja digilahendused
     o Kirjutamismeetodid ja digilahendused
     o Teadmisi kinnistavad meetodid ja digilahendused
     o Praktikat teotavad meetodid ja digilahendused

   V moodul „Loovat mõtlemist ning analüüsioskust arendavad meetodid ja digilahendused“
     o Avatud suhtlemist julgustavad meetodid ja digilahendused
     o Loovat mõtlemist ning tegevust soosivad meetodid ja digilahendused
     o Analüüsi ja ajurünnakut soosivad meetodid ja digilahendused
     o Ergutus- ja soojendusmeetodid ning digilahendused

   VI moodul „Koolituse eeltöö, järeltöö ning hindamised“
     o Veebikoolituse eeltöö meetodid ja digilahendused
     o Veebikoolituse vahe- ja kodutöö meetodid ja digilahendused
     o Veebikoolituse järeltöö, tagasiside, edasiside kogumise meetodid ja digilahendused
     o Veebiõppija hindamismeetodid ja digilahendused
     o Veebikoolituse ja -koolitaja reflekteerimine

   VII-VIII moodul „Veebikoolituse läbiviimise praktikum“
     o Õppijate kodutöö esitlus ja analüüs

Koolituse iseseisevtöö: Luua ja esitada 60 minutiline veebikoolitus kasutades vähemalt nelja erinevat aktiivõppe meetodit ja kuute veebiprogrammi, keskkonda.

Koolituse meetodid: Suhtluspõhine loeng 30%, individuaalne töö 20%, grupitöö 10%, ajurünnak 10%, analüüs 10%, praktika ja kodutöö 20%.

Koolitaja: Marita Pitk

Koolituse hind kokku: 1240,00 EUR üks osaleja

Koos kasvamise nimel,

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Telefon: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee