Koolitaja Koolituskeskus täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 217534.

E-kursus "Koolitaja Koolitus"

Koolitaja koolituse eesmärk on anda nii uutele, kui kogenud koolitajatele põhjalik ülevaade paindliku koolitusstruktuuri ülesehitusest, loovast esitlusest, õppijakesksest ning kaasahaaravast koolitusest. Kursuse peamine eesmärk on lisaks koolitusalastele baasteadmistele anda ka kogemuspõhine ning praktiline koolituskogemus. Seda ikka selleks, et koolituse läbinu oleks pigem alustav koolitaja, kui uue teadmiste koguja.

Koolituse sihtrühm: Koolitusele on oodatud vähemalt kesk(eri)haridust omavad spetsilistid, alustavad- või kogenud koolitajad, koolitusjuhid, osakonnajuhid, pedagoogid ja personalijuhid.

Koolituse grupp: 4 kuni 6 inimest

Koolituse toimumise aeg: 

     • KEVAD 2022 – 30.03/ 6.04/ 13.04/ 20.04/ 27.04/ 04.05/ 11.05/ 18.05/ 25.05/ 01.06/ 08.06/                   15.06/ 22.06/ 29.06/ 6.07/ 13.07/ 20.07/ 27.07/ 3.08/ 10.08/ 17.08/ 24.08/ 31.08

     • SÜGIS 2022 – 07.09/ 14.09/ 21.09/ 28.09/ 05.10/ 12.10/ 19.10/ 26.10/ 02.11/ 09.11/ 16.11/                   23.11/ 30.11/ 07.12/ 14.12/ 21.12/ 28.12/ 4.01/ 11.01/ 18.01/ 25.01/ 1.02/ 8.02

Koolituse toimumise koht: Veebikeskkonnas Meet. Koolitusel osalemiseks vajalik arvuti, sh veebikaamera, mikrofon, ja interneti olemasolu.

Koolituse maht: 200 akadeemilist tundi, millest 115 tundi auditootset ja praktilist tööd ning 85 tundi iseseivat tööd

Koolituse sisu:
   I teema „Täiskasvanute koolitus“ 16 akadeemilist tundi
     • Täiskasvanute hariduse olemus ja eesmärk
     • Täiskasvanute koolitajate mõiste, roll ja eesmärk
     • Täiskasvanute koolitaja eetika
     • Täiendusõppe stiilid ja ülesehitused
     • Täiskasvanute koolituse sihtrühmad ja vajadused
     • Täiskasvanute koolituse seadus
     • Täiendkoolituse standart
     • Täiskasvanute koolituse sõnavara
     • Täiskasvanute koolitaja kutse vajadus ja andmise kord
     • Täiskasvanute koolituse partnerid ja tugiorganisatsioonid
     • Koolitusvaldkonna toetus- ja rahastuskanalid
     • Täiendkoolituse ja täiskasvanute koolitaja kvaliteet

   II teema „Koolituse loomine“ 62 akadeemilist tundi
     • Koolitusideede loov loomine
     • Koolitusplaani struktuuri loomine
     • Koolituse sisu ja alamteemade planeerimine
     • Koolituse meetodite ja tehnikate valimine
     • Koolituse mahu ja ajakulu planeerimine
     • Õppekava koostamine
     • Koolitustutvustuse koostamine
     • Õppematerjalide loomine
     • Õppevahendite loomine
     • Koolitaja töövahendite loomine
     • Esitlusmaterjalide loomine
     • Õppekeskkonna planeerimine
     • Esinemiskunsti ja õppekeskkonna kasutamine
     • Õppijatüübid ja mitmekesisuse loomine
     • Loova ja praktilise koolituse loomine
     • Autorikaitse ja teoste kasutamine
     • Isikuandmete kaitse seadus
     • Kvaliteedi tagamise alused
     • Õppekorralduse alused
     • Koolitaja resümee
     • Tunnistus versus tõend

   III teema „Koolituse eeltöö“ 14 akadeemilist tundi
     • Koolitusvajaduse täpsustamine
     • Õppija vajaduste kaardistamine
     • Eeltöö eesmärgid, võimalused ning tehnikad
     • Õppekava ja õppe sisu korrigeerimine

   IV teema „Koolitusprotsessi juhtimine“ 22 akadeemilist tundi
     • Koolituse alustamine ja häälestus
     • Koolituse sissejuhatus ja tutvustus
     • Motiveeriva õpikeskkonna loomine
     • Koolitus- ja grupiprotsessi juhtimine
     • Individuaal- ja grupitöö juhtimine
     • Probleemsituatsioonide juhtimine
     • Videokoolituse rakendamine
     • Koolituse mitmekesisuse loomine
     • Õppijatüüpide õppeprotsessi juhtimine
     • Erivajadustega õppija õppe juhtimine
     • Õpivajaduste ümber hindamine
     • Aktiivõppe meetodite kasutamine
     • Õpiväljundite hindamine
     • Õpiväljundite saavutamine

   V teema „Koolituse järeltöö ja analüüs“ 14 akadeemilist tundi
     • Tagasi- ja edasiside kogumine
     • Tagasi- ja edasiside töötlemine ning kasutamine
     • Õppija/tellija koolitusjärgne toetamine ning arendamine

   VI teema „Veebikoolituse loomine ja läbiviimine“ 22 akadeemilist tundi
     • Veebikoolituse planeerimine ja loomine
     • Veebikoolituse läbiviimise võimalused ja programmid
     • Veebikoolituse läbiviimine ja õppija kaasamine
     • Veebikoolituse meetodid ja tehnikad kvaliteetseks õppeks
     • Veebikoolituse tugevused ja nõrkused

   VII teema „Täiskasvanute koolitaja“ 26 akadeemilist tundi
     • Koolitaja jätkusuutlik eneseareng
     • Koolitaja eneseanalüüs ja reflektsioon
     • Koolitaja vaimse ja füüsilise tervise tasakaal
     • Koolitaja loome-, arendus- ja teadustöö võimalused
     • Koolitaja kutse taotlemine ja dokumentatsioon
     • Koolitaja kirjutamata heatava reeglid

   VIII teema „Praktikum“ 26 akadeemilist tundi
     • Aktiivõppe meetodite läbiviimine
     • Auditoorse koolituse läbiviimine
     • Veebikoolituse läbiviimine

Koolituse iseseisev töö: Ühe koolituse ideeline, sisuline ning tehniline ülesehitud koos praktilise koolituse ettekandega.

Koolituse meetodid: Suhtluspõhine loeng 15%, individuaalne töö 25%, grupitöö 10%, rollikaardid 5%, ajurünnak 10%, analüüs 10%, praktika ja kodutöö 20%.

Koolitaja: Marita Reismaa

Koolituse hind kokku: 1480,00 EUR üks osaleja

Teie edu nimel,

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Telefon: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee