Koolitaja Koolituskeskus täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 217534.

E-kursus "Koolitaja enesearenguprogramm"

Enesearenguprogramm on mõeldud alustavale või kogenud koolitajale, kes soovib luua endale isikliku efektiivset ja süsteemset pikaajalist koolitaja arenguplaani. Enesearenguprogrammi vältel töötame välja koolitaja tööks vajaliku isiklikud eesmärgid, planeerime uusi täiend- ja/või väljaõpet, loome erinevaid arendustegevusi jne. Koolituse käigus hindame eesmärke läbi „huvitav, kasulik versus vajalik“ filtri ja analüüsime planeeritud versus tegelik ajakulu mõõdikus päev, nädal, kuu, aasta. Lisaks loome planeeritud arengukavale ka toetava tugikeskkonna, mentorsüsteemi ja motiveeriva distsipliini aabitsa. Tulemuseks on vähemalt viie aastane jätkusuutlik ja põhjalik isiklik kasvuplaan.

Koolituse sihtrühm: Koolitusele on oodatud kõik alustavad ja kogenud koolitajad ning pedagoogid, kes soovivad läbimõeldult ning süsteemselt tegeleda jätkusuutliku enesearenguga.

Koolituse grupp: 4 inimest

Koolituse toimumise aeg: 15.02/ 08.03/ 29.03/ 05.04/ 26.04/ 03.05/ 24.05/ 31.05/ 21.06/ 28.06.2021

Koolituse toimumise koht: Õppijatele sobivas veebikeskkonnas. Koolitusel osalemiseks vajalik arvuti, sh veebikaamera, mikrofon, ja interneti olemasolu.

Koolituse maht: 74 akadeemilist tundi, millest 36 tundi e-õpet, 18 tundi iseseivat tööd ja 20 tundi coachingut.

Koolituse sisu:
   I ja II koolituspäev „Teadlikkuse seadus“ on koolituspäev, kus räägime arengu vajadusest, selle             sügavamast olemusest, oma isiklikuarenguplaani loomisest, eesmärkide püstitamisest, eesmärkidest       lähtuvalte valiku tegemistest jne.

      o Enesearengu eesmärkide valimine ja loomine
      o Enesearengu tegevuste ja sammude kaardistamine
      o Enesearengu tähtaegade planeerimine

   III koolituspäev „Keskkonna seadus“ on koolituspäev, kus räägime milline mõju on meil endil,             meid ümbritseval keskkonnal ja inimestel meie eesmärkidele ning unistustele. Kuidas teha muutusi       nii, et meie enesearengutee oleks maksimaalselt kiire ja eesmärgipärane.

      o Keskkonna kaardistamine
      o Keskkonna muutuste planeerimine
      o Enesearengut soodustava keskkonna loomine
      o Enesearengut soodustava kogukonna loomine

    IV koolituspäev „Järjepidevuseseadus“ on koolituspäev, kus analüüsime distsipliini, motivatsiooni        mõju meie arengule ja enesearenguplaanile. Kuidas luua hea distsipliinisüsteem, mis muudaks              arenguplaani jätkusuutlikuks ning motiveerivaks.

      o Arenguplaani tegvuste päevaplaani planeerimine
      o Motiveeriva ja tõese ajaplaani koostamine
      o Järjepidevuse loomine ja hoidmine

    Tugiprogramm „Coaching“ on coachingu sessioonide läbiviimine enne või pärast koolituspäeva.            Coachingu sessioonid on ülesehitatud koolituspäevade teemakohaselt ning toimuvad soovituslikult        1 pluss 2 süsteemis ehk üks sessioon enne koolitust ja kaks sessiooni peale koolitust.                            Iga koolituspäeva ja -teema kohta on määratud kolm sessiooni ehk kokku 20 sessiooni.

      o Coaching „Teadlikkuse seadus“
      o Coaching „Teadlikkuse seadus“
      o Coaching „Keskkonna seadus“
      o Coaching „Järjepidevuseseadus“

Koolituse iseseisevtöö: Isikliku arenguplaani koostamine ehk arenguvajaduste hindamine, planeerimine, tegevussammude detailne planeerimine, ajalise graafiku määramine ja motiveeriva päevakava plaanimine.

Koolituse meetodid: Suhtluspõhine loeng 15%, individuaalne töö 25%, grupitöö 10%, ajurünnak 10%, analüüs 10%, praktika ja kodutöö 30%.

Koolitaja: Marita Pitk ja Nikita Kljukin

Koolituse hind kokku: 1450,00 EUR üks osaleja

 

Teie edu nimel,

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Telefon: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee