Kursus "Koolitusettevõtte äriplaan"

Koolitusettevõtte äriplaani koolitus on ülevaatlik ning sissejuhatav kursus väikeettevõtluse alustamise põhiidee loomisest, tegevustest ning võimlustest. Lisaks loovale äri alustamise 14 sammule räägime põhjalikumalt nõuetekohase kodulehe loomisest, sh maine kujundamisest, müügi, kui ettevõtluse alustalast ja turunduse planeerimisest ning koolitusvaldkonna tugipartneritest ja -kanalistest, sh Töötukassa, Haridus- ja Teadusministeerium, Innove SA, Tark.ee, Koolitused.ee ja palju teised. Koolituse tulemuseks on esmane ülevaatlik äriplaan koolitustegevuse planeerimiseks ja ettevõtte käivitamiseks. Koolitus sobib suurepäraselt äriidee testimiseks või põhjaliku äriplaani eelkoolituseks.

Koolituse sihtrühm: Koolitusele on oodatud kõik alustavad või kogenud koolitajad, kes kaaluvad või soovivad alustada tegevust koolitusvaldkonna ettevõtjana.

Koolituse grupp: 6 kuni 8 inimest

Koolituse maht: 48 akadeemilist tundi, millest 24 tundi auditoorset ja 24 tundi iseseisvat tööd

Koolituse sisu:
   *Ettevõtluse 14 sammu
   *Koduleht loomine ja maine kujundamine
   *Müügitegevuse ja -plaani koostamine
   *Turundustegevuse planeerimine ja teostamine
   *Tugikanalite – ja partnerite võimalused ning nõuded

Koolituse iseseisevtöö: Miniäriplaani koostamine koos reaalse müügi- ja turundusplaaniga. Miniäriplaan on hea alustala põhjaliku äriplaani koostamiseks.

Koolituse meetodid: Suhtluspõhine loeng 15%, individuaalne töö 25%, grupitöö 10%, rollikaardid 5%, ajurünnak 10%, analüüs 10%, praktika ja kodutöö 20%.

Koolitaja: Marita Pitk

Koolituse hind kokku: 480,00 EUR üks osaleja

 

Teie edu nimel,

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Telefon: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee