Koolitaja Koolituskeskus täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 233526.

Kursus "Koolitaja e-profiil"

Koolitaja e-profiili koolitus põhineb täiskasvanud koolitaja kutse taotlemise dokumentide koostamise nõuetele. Koolitusel käsitleme nii üldist seadusandlust, sh täiskasvanute koolituse seadus, kutse seadus, koolitaja käsiraamat, koolitaja eetika koodeks, kui ka e-profiili tehnilist ja sisulist, sh tõendusmaterjali, ülesehitust veebikeskkonnas. Eraldiseisva koolitusena, st mitte „Koolitaja koolituse“ osana, käsitleme lisaks põhipunktidele veel teemasid nagu näiteks õppekava, koolitaja cv ja enesearenguplaan. Koolituse tulemuseks on nõuetekohane e-profiil täiskasvanud koolitaja kutse taotlemiseks.

Koolituse sihtrühm: Koolitusele on oodatud kõik alustavad ja kogenud koolitaja, kes soovivad minna taotlema täiskasvanud koolitaja kutset 5, 6 või 7 taset.

Koolituse grupp: 6 kuni 8 inimest

Koolituse maht: 126 akadeemilist tundi, millest 54 tundi auditoorset ja 72 tundi iseseisvat tööd

Koolituse sisu:
   *Seadusandlus, nõuded ja dokumendid
   *E-profiili loomine ja struktuurne ülesehitud
   *Eneseanalüüs tehniline ja sisuline koostamine
   *Tõendusmaterjali kogumine ja loomine

Koolituse iseseisevtöö: Täiskasvanud koolitaja kutse dokumentide ettevalmistamine ning nõuetekohane vormistamine.  

Koolituse meetodid: Suhtluspõhine loeng 25%, individuaalne töö 15%, grupitöö 10%, ajurünnak 10%, analüüs 15%, praktika ja kodutöö 25%.

Koolitaja: Marita Pitk 

Koolituse hind kokku: 1320,00 EUR üks osaleja

 

Koos kasvamise nimel,

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Telefon: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee