Koolitaja Koolituskeskus täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 233526.

Kursus "Õppijatüübid koolitusklassis"

Õppijatüübid koolitusklassi on koolitus, kus tutvustame klassikalist, kuid ääretult lihtsat nelja erineva inimtüübi teooriat ning seome selle koolitaja tööks vajaliku õppeprotsessi ettevalmituse ning läbiviimisega lähtudes Bloomi taksonoomiast, Dumm-Dumm ja Felderi ning Silvermani mudelist. Tulemuseks on mitmekesine ning erinevate inimtüüpide vajadustega arvestav koolitus.

Koolituse sihtrühm: Koolitusele on oodatud kõik alustavad- või kogenud koolitajad, lektorid, mentorid ja teised spetsialistid, kes ühel või teisel viisil toetavad täiskasvanud õppija arengut.

Koolituse grupp: 8 kuni 10 inimest

Koolituse toimumise aeg: 06.10/ 07.10.2021

Koolituse toimumise koht: Telliskivi 57, Tallinn

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditootset ja 4 tundi iseseivat tööd

Koolituse sisu:
   I päev „Nelja õppijatüübi põhiolemus“ 8 akadeemilist tundi
     o Õppijatüübi põhifunktsioon
     o Õppijatüübi kõne-ja kehakeel
     o Õppijatüübi tugevused ja nõrkused
     o Õppijatüübi motivatsioon
     o Õppijatüübi emotsioonid
     o Õppijatüübi ajajuhtimine

   II päev „Õppijatüübid õppeprotsessis“ 8 akadeemilist tundi
     o Õppijatüüp versus õppeväljundid
     o Õppijatüüp versus õppekeskkond
     o Õppijatüüp versus õpperühm
     o Õppijatüüp versus koolitaja
     o Õppijatüüp versus õppesisu
     o Õppijatüüp versus õppemeetodid
     o Õppijatüüp versus grupitöö
     o Õppijatüüp versus iseseisevtöö
     o Õppijatüüp versus tagasiside

Koolituse iseseisev töö: Iga osaleja kohandab vähemalt ühe (aktiiv)õppemeetodi nelja erineva õppijatüübi põhiseks.

Koolituse meetodid: Suhtluspõhine loeng 35%, individuaalne töö 15%, grupitöö 10%, ajurünnak 10%, analüüs 10%, praktika ja kodutöö 20%.

Koolitaja: Marita Pitk

Koolituse hind: 240,00 EUR üks osaleja

 

Koos kasvamise nimel,

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Telefon: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee