Koolitaja Koolituskeskus täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 217534.

Koolitus "Õppekava koostamine"

Koolituse sihtrühm: Koolitusele on oodatud täiskasvanute koolitajad, koolitusjuhid, koolitusspetsialistid, koolitusüksute või -organisatsioonide juhid, kelle tööülesandeks on koostada korrektseid väljundipõhiseid õppekavasid.

Koolituse grupp: 6 kuni 10 inimest

Koolituse toimumise aeg:
     • 09.03/ 12.03.2021
     • 06.04/ 09.04.2021
     • 08.11/ 12.11.2021
     • 06.12/ 09.12.2021

Koolituse toimumise koht: Õppijatele sobivas veebikeskkonnas. Koolitusel osalemiseks vajalik arvuti, sh veebikaamera, mikrofon, ja interneti olemasolu.

Koolituse maht: 13 tundi, millest 8 tundi teooriat ja praktilist õpet, 4 tundi iseseisvat tööd ja 1 tund konsultatsiooni.

Koolituse sisu:
   I päev „Õppekava koostamine“ 4 akadeemilist tundi
     • Õppekava koostamise eesmärk ja vorm
     • Õppekava koostamise nõuded ja soovitused
     • Õppekava koostamise loogiline järjekord
     • Õppekava sisupunktide loogilisus ja kooskõla

   II päev „Praktikum“ 4 akadeemilist tundi
     • Iseseiva töö koondanalüüs
     • Iseseiva töö kogemused, küsimused ja vastused
     • Nõuanded õppekava hindamisprotsess läbimiseks

   Lisa „Personaalne konsultatsioon“ 1 akadeemiline tund

Koolituse iseseisev töö: On koostada täiskasvanute koolituse seadusele ja täiendkoolituse standardile vastava väljundipõhine õppekava.

Koolituse meetodid: Suhtluspõhine loeng 50%, individuaalne ja grupianalüüs 25%, iseseisev töö 25%.

Koolitaja: Marita Pitk

Koolituse hind kokku: 86,00 EUR üks osaleja

 

Koos kasvamise nimel,

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Telefon: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee