Koolitaja Koolituskeskus täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 233526.

Kursus "Aktiivõppe meetodid"

Aktiivõppe meetodite koolituse eesmärk on laiendada kogenud koolitaja õppeprotsessi läbiviimise „tööriista kohvrit“, et muuta koolitus enam õppijakeskseks, motiveerivaks, kaasahaaravaks, loovaks ning teadmisi kinnistavaks. Koolitusel käsitleme kahtekümmend nelja erinevat aktiivõppe meetodit, mida omakorda täiendame uute loovate ning osalejate kogemustele tuginevate lahendustega.

Koolituse sihtrühm: Koolitusele on oodatud vähemalt kahe aastase, sh 100 auditoorse tunni kogemusega koolitajad

Koolituse grupp: 8 kuni 10 inimest

Koolituse toimumise aeg: 

     • 03.05/ 04.05.2021
     • 11.08/ 12.08.2021

Koolituse toimumise koht: Telliskivi 57, Tallinn

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditootset ja 8 tundi iseseivat tööd

Koolituse sisu:
   I päev „Õppeprotsessi meetodid“ 8 akadeemilist tundi
     meetodid koolituse alustamiseks
      meetodid arutelude loomiseks
      meetodid aktiivseks tegevuseks
      meetodid tagasiside kogumiseks

   II päev „Loovmõtlemise meetodid“ 8 akadeemilist tundi
      meetod „Maailmakohvik“ kasutus ja praktika
      meetod „Mosaiik“ kasutus ja praktika
      meetod „Mõttemütsid“ kasutus ja praktika
      meetod „Disney“ kasutus ja praktika

Koolituse iseseisevtöö: Koosneb nelja uue või vähe kasutatud aktiivõppe meetodid kohandamist oma olemasoleva koolituse täiendamiseks.

Koolituse meetodid: Suhtluspõhine loeng 15%, individuaalne töö 20%, grupitöö 20%, ajurünnak 25%, analüüs 10%, praktika ja kodutöö 10%.

Koolitaja: Marita Pitk

Koolituse hind kokku: 240,00 EUR üks osaleja

 

Koos kasvamise nimel,

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Telefon: +372 5605 1284
E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee