Artikkel "Miks valida just Koolitaja Koolituskeskuse koolitaja koolitus?"

Koolitaja Koolituskeskuse eesmärk on pakkuda täiskasvanute koolitussektoris kvaliteetseid ning väga põhjalikke koolitusi. Me mitte ei keskendu koolitaja ameti üldisele tutvustamisele, vaid ehitame koos õppijaga tema teadmistest praktilise valmis koolituse. Nii tärkab iga kursuse jooksul Eesti koolitusmaastikule mitmeid uusi ja professionaalseid valmis koolitajaid. Miks valida just Koolitaja Koolituskeskuse kursus? Toon alljärgnevalt välja viis olulist punkti, mis on meie joaks olnud „Koolitaja koolituse“ loomisel olulised ning ma loodan, et need mõtted aitavad ka Sind valida endale parima koolitaja koolitus!

Kui tulevik tundub igav, rutiinne või piiratud, on õige aeg muutusi otsida!                     — John C. Maxwell —

Esimene punkt ehk põhjalikkus. Õppimise protsess koosneb laias laastus neljast osast ehk info, teadmine, kasutamine ja oskus. Üldiselt tuginevad koolitaja koolituse pakkujad enam info ja teadmiste andmisele ning veidi vähem kogemuse ning peaaegu üldse mitte praktika pakkumisele. Meie keskendume lisaks info ja teadmiste andmisele väga tugevalt uute teadmiste kasutamisele ning reaalsele koolitamise parktikale. Seetõttu on ka meie kursuse maht suurem ning õpe praktilisem.

Teine punkt ehk personaalsus. Iga õppija on meile väga tähtis, tema eesmärgid, ootused ja kogemused. Just õppija varasemad teadmised ja kogemused muudavad tema, kui uue koolitaja omanäoliseks ning isikupäraseks. Selleks, et maksimaalselt toetada igat õppijat peame looma personaalse õpikeskkonna. Personaalne koostöö on meil tagatud nii auditoorses, kui ka iseseisvas töös, mida omakorda toetab üks ühele konsultatsioon ning nõustamine. Personaalsus on aga enam ajamahukas ja seetõttu on ka meie koolitusgrupid väiksemad ehk kuni 6 inimest.

Kolmas punkt ehk materjalid. Koolitaja professionaalsuse tagab tema mitmekesisus ning paindlikkus. Selleks, et uus koolitaja saaks jagada oma teadmisi huvitavalt, kaasahaaravalt ning õppijatüübi ootustest ning vajadustest lähtuvalt, on koolitajal vaja välja töötada oma isiklik „tööriista kohver“. Lisaks tulevase koolitaja enda poolt välja töötatud materjalidele annab Koolitaja Koolituskeskus igale osalejale kaasa mahuka näidismaterjalide kogumi, mis on suurepärane abivahend tulevasteks tuleviku koolitusteks.

Neljas punkt ehk innovaatilisus: Kuna koolitusvaldkond on koguaeg muutumises, siis peab koolitaja lisaks regulaarsele enesearengule suurt tähelepanu pöörama ka uutele trendidele, tehnoloogia, suundadele nii Eestis, kui ka mujal maailmas. Siit ka põhjus, mis väärtustame innovaatilisust. Uued õppevahendid, huvitavad tehnikad, loovad meetodid jne loovad võimaluse olla kaasaegne koolitaja mistahes õppekeskkonnas ja -protsessis.

Viies punkt ehk praktilisus. Selleks, et uued teadmised saaksid kinnistuda ning tekiks uus vilumus, on vaja praktikat. Praktika saadab meid kõikides õppeprotsessides! Koolitusklassis arutleme, analüüsime, viime läbi ajurünnakuid, minikoolitusi ja etteasteid. Iseseiva tööna koostab õppija oma personaalse koolituse koos õppe- ja esitlusmaterjalid, valib parimad meetodid, tehnikad jne. Lisaks õppepraktikale koolitusklassis pakub Koolitaja Koolituskeskus võimalust läbida koolituspraktikum reaalse kliendi juures. Hea koolitusetteaste võib uuele koolitajale tuua portfooliosse positiivse tagasiside ning luua võimaluse edasiseks koostööks.

Koolitaja koolituse pakkumise leiate siit: https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitus/kursus-koolitaja-koolitus/
Koolitaja koolituse õppekava leiate siit: https://koolitajakoolituskeskus.ee/koolitus/oppekava-koolitaja-koolitus/

Ma väga loodan, et eelpool kirja pandud mõtted olid Sulle toeks ning soov õppida uus väärtuslik koolitaja amet sai veel rohkem jõudu. Ootame Sind rõõmuga kursusel! Kui Sul tekkis veel mõni mõte või küsimus, mida soovid minuga jagada, siis anna mulle julgelt märku. Kindlasti leiame parima lahenduse!

Koos kasvamise nimel,

Sinu coach ja koolitaja,
Marita Pitk