Artikkel "Coaching, kas tõhus tööriist
või tõusev trend"

Kallid lugejad, pean käsi südamel tunnistama, et pikki aastaid arvasin eesrindliku skeptilise eestlasena, et coaching on üks uus suureks puhutud ja peatselt surev trend. Täna, olles põhjalikult coachingu kunstiga tutvunud ja selle väga mõjusa töövahendi omandanud, julgen kindlalt öelda, et see uus ja tõhus tõusev trend ei ole oma tegelikku kasulikku mõjuvõimu veel saavutanud ega ennast tõeliselt näidanud.
Kas Sina, kallis lugeja tead, mis coaching tegelikult on? Coaching on nagu „hea laps“ kellel on mitu nime. Millist nime Sina oled kuulnud? Kõige professionaalsema ja põhjalikuma definitsiooni leiab ICF Estonia kodulehelt coaching.ee. Mulle isiklikult sealsetest headest mõtetest on kõige südamelähedasemad järgmised kaks mõttekillukest:

„Coaching on inspireeriv ja loominguline partnerlus, mis toetab inimese isiklikku ja/või ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega.“

„Coach julgustab klienti avastama oma professionaalset ja isiklikku potentsiaali ning seda maksimaalselt rakendama.“

Vaatame lähemalt esimest mõttekillukest ehk inspireeriv ja loominguline, isiklik või ametialane kasv. Kõlab nagu kõrgemataseme motivatsioon? See ongi kõrgemataseme motivatsioon. See on suurepärane võimalus kasvatada, arendada või luua uusi võimsaid eesmärke. Eesmärke, mis panevad silma särama, aktiivselt toimetama ja annavad uut energiat. Kas mitte motivatsiooni definitsioon ei kõla sarnaselt ehk motivatsioon on impulss, mis paneb inimest millegi poole liikuma/toimetama.
Mul on teile väike saladus. Coaching ongi protsess, kus inimene leiab endale liikuma panevad eesmärgid ja sisemise tahte seda või teist teha ning saavutada. Kuid kindlasti pean siinkohal rõhutama, et impulsi ehk eesmärke püstitab ja loob iga coachitav endale ise. See on Sinu, tulevane coachitav, vaba soov ja tahe!
Aga mis roll on siis coachil? Sellele küsimusele võime vastuse leida mõttekillukesest number kaks ehk coachi roll on oma klienti ehk coachitavat läbi tõhusate meetodite panna avastama oma tegelikku professionaalset ja isiklikku potentsiaali, soovi ja oskusi ühe või teise eesmärgi saavutamiseks. Meie roll on aidata Teil leida kõige õigem, kiirem, parim tee, mis viib Teid teie eesmärkideni. Anda väike „kõks“ ja hoida Teid teel.
Kokkuvõtvalt võin julgelt väita, et coaching on üks maailma tõhusamaid arengu loomise, hoidmise ning arendamise töövahendeid ning kõik, kes tahavad luua endale uusi väärtusi, eesmärke ja sihte, peavad seda kindlasti proovima!

Sinu coach ja juhtivkoolitaja,
Marita Pitk