Rubriigid
Vaaria

Uudised

Rubriigid
Vaaria

Artikkel

AVALEHT POSTITUSED Artikkel “Hariduse inflatsiooni päästab täiendõpe” Käes on aeg, kus haridus saab uue tähenduse! Haridus, et ole enam pelgalt klassikaline koolisüsteem, mis algab lasteaiast ning lõppeb ülikooliga. Haridus on muutuv protsess, kus õppija ja õpetaja valmistuvad loovalt tulevikuks, mida ei ole võimalik ette ennustada! Kuidas näiteks Teie prognoosiksite täna kiires muutuvas maailmas ette lapse […]

Rubriigid
Vaaria

Podcast

AVALEHT POSTITUSED Tuleviku koolitaja Jane Snaith Tuleviku koolitaja Margus Maksimov Tuleviku koolitaja Leana Saia Tuleviku koolitaja Maarika Lember AVALEHT POSTITUSED

Rubriigid
Vaaria

Artikkel “Koolitusvaldkond muutuste tuules”

AVALEHT TAGASI ARTIKKEL “KOOLITUSVALDKOND MUUTUSTE TUULES” Eesti koolitusturg koosneb täna 3966 koolitusorganisatsioonist pluss teadmata arv ettevõtteid, kes lisaks oma põhitegevusele pakuvad ka täiendusõpet. Neist ainult 1097 on ennast registreerinud Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanute täienduskoolitus partneriks. Ehk ainult ligikaudu 1000-le organisatsioonile kehtib 2015 aastal riigipoolt kehtestatud täiskasvanute koolituse seadus. Meil on täna umbes 2 kuni 3 […]

Rubriigid
Vaaria

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

AVALEHT JÄRGMINE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED 1. Üldsätted 1.1. Koolitaja Koolituskeskus MTÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest. 1.2. Ettevõte korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust. 1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda […]

Rubriigid
Vaaria

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

AVALEHT JÄRGMINE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED Koolitaja Koolituskeskus MTÜ täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatakse õppetöö korralduse üldsätted, õppijate õigused ja kohutused, õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu, koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord, täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, vabastamise ning tagastamise tingimused ja kord 1. Õppetöö korralduse üldsätted 1.1 Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu […]

Rubriigid
Vaaria

Loe programmidest lähemalt

Rubriigid
Vaaria

Rohkem postitusi

AVALEHT ARTIKLID PODCAST UUDISED Tuleviku koolitaja Jane Snaith Artikkel “Tuleviku koolitaja neli nägu ja kaks sõpra” Olgugi, et koolitusmaastik on juba praegu üpris kirju, on see siiski alati pidevas muutumises: viimastel aastatel on tekkinud palju uusi suundi, rolle ja termineid, mis kõik vajavad defineerimist ja mõistmist. Et ajaga sammu pidada, tuleb termini ‘koolitaja’ olemust ja […]

Rubriigid
Vaaria

Koolituskalender 2022-2023

AVALEHT JÄRGMINE KOOLITUSKALENDER 2022-2023 ÕPPEKORRALDUSE ALUSED KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED KURSUSE ALGUS KURSUSE NIMI KURSUSE HIND KURSUSE INFO 8. VEEBRUAR 2023 Täiskasvanute koolitaja, tase 6 2070,00 EUR KOOLITUSINFO ÕPPEKAVA 24. NOVEMBER 2023 Täiskasvanute koolitaja, tase 5 960,00 EUR KOOLITUSINFO ÕPPEKAVA 30. MÄRTS 2023 Täiskasvanute koolitaja, tase 5 960,00 EUR KOOLITUSINFO ÕPPEKAVA 6. SEPTEMBER 2023 Täiskasvanute koolitaja, […]

Rubriigid
Vaaria

Artikkel “Hariduse inflatsiooni päästab täiendusõpe”

AVALEHT JÄRGMINE ARTIKKEL “HARIDUSE INFLASTIOONI PÄÄSTAB TÄIENDUSÕPE” Käes on aeg, kus haridus saab uue tähenduse! Haridus, et ole enam pelgalt klassikaline koolisüsteem, mis algab lasteaiast ning lõppeb ülikooliga. Haridus on muutuv protsess, kus õppija ja õpetaja valmistuvad loovalt tulevikuks, mida ei ole võimalik ette ennustada! Kuidas näiteks Teie prognoosiksite täna kiires muutuvas maailmas ette lapse […]

Rubriigid
Vaaria

Artikkel “Tuleviku koolitaja neli nägu ja kaks sõpra”

AVALEHT JÄRGMINE ARTIKKEL “TULEVIKU KOOLITAJA NELI NÄGU JA KAKS SÕPRA” Olgugi, et koolitusmaastik on juba praegu üpris kirju, on see siiski alati pidevas muutumises: viimastel aastatel on tekkinud palju uusi suundi, rolle ja termineid, mis kõik vajavad defineerimist ja mõistmist. Et ajaga sammu pidada, tuleb termini ‘koolitaja’ olemust ja tähendust pidevalt lahti mõtestada. Mis nägu […]

Rubriigid
Vaaria

Marita Reismaa resümee

Rubriigid
Vaaria

Coachingu programm

Rubriigid
Vaaria

Mentorprogramm

Rubriigid
Vaaria

Õppekava “Täiskasvanute koolitaja” tase 5

AVALEHT JÄRGMINE ÕPPEKAVA “TÄISKAVANUTE KOOLITAJA” TASE 5 KOOLITUSINFO ÕPPEKORRALDUSE ALUSED KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED Täienduskoolitusasutuse nimetus Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079 Õppekava nimi Täiskasvanute koolitaja koolitus Õppekavarühm Aineõpetaja koolitus õppekavarühm Õppe kogumaht 82 tundi, millest 48 tundi auditoorset ja praktilist õpet ning 36 tundi iseseisvat tööd Õppekava koostamise alus Täiskasvanute koolitaja 5 tase kutsestandardi kohustuslikud […]

Rubriigid
Vaaria

Õppekava “Täiskasvanute koolitaja” tase 6

AVALEHT JÄRGMINE ÕPPEKAVA “TÄISKAVANUTE KOOLITAJA” TASE 6 KOOLITUSINFO ÕPPEKORRALDUSE ALUSED KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED Täienduskoolitusasutuse nimetus Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079 Õppekava nimi Koolitaja koolitus Õppekavarühm Aineõpetaja koolitus õppekavarühm Õppe kogumaht 200 tundi, millest 138 tundi auditoorset ja praktilist õpet ning 62 tundi iseseisvat tööd Õppekava koostamise alus Täiskasvanute koolitaja 5 ja 6 tase kutsestandardi […]

Rubriigid
Vaaria

Kursus “Koolitusjuht”

Rubriigid
Vaaria

Kursus “Sisekoolitaja”

Rubriigid
Vaaria

Kursus “Täiskaskavanute koolitaja” tase 5

AVALEHT JÄRGMINE KURSUS “TÄISKAVANUTE KOOLITAJA” TASE 5 ÕPPEKAVA ÕPPEKORRALDUSE ALUSED KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED Olla koolitaja või mitte olla? Olla, mitte olla? Ikka olla! Kui Sa täna tunned, et inimestega töötamine on Sinu suur kirg, nende toetamine, koolitamine ja arendamine, kuid Sul ei ole ühtegi suurepärast ideed, mis teemal luua oma isiklik koolitus, siis mul on sulle […]

Rubriigid
Vaaria

Kursus “Täiskasvanute koolitaja” tase 6

AVALEHT JÄRGMINE KURSUS “TÄISKAVANUTE KOOLITAJA” TASE 6 ÕPPEKAVA ÕPPEKORRALDUSE ALUSED KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED Koolitaja koolituse eesmärk on anda nii uutele, kui kogenud koolitajatele põhjalik ülevaade paindliku koolitusstruktuuri ülesehitusest, loovast esitlusest, õppijakesksest ning kaasahaaravast koolitusest. Kursuse peamine eesmärk on lisaks koolitusalastele baasteadmistele anda ka kogemuspõhine ning praktiline koolituskogemus. Seda ikka selleks, et koolituse läbinu oleks pigem […]