Rubriigid
Vaaria

Tutvu koolitajaga lähemalt

AVALEHT JÄRGMINE KOOLITAJA MARITA REIMSAA Minu, kui koolitaja roll tuli minu ellu väga juhuslikult ja on tänaseks kestnud juba üle 19 aasta. Esmalt köitis mind müügivaldkond. Olles müügist ise sügavalt inspireeritud sai minust endalegi märkamata teiste inspireerija. Jagasin rõõmuga oma kogemusi ja nippe ning aina kasvav kuulajaskond tegi minust üsna peatselt praktiseeriva koolitaja. Täna kuulub […]

Rubriigid
Artikkel

Artikkel “Hästi teostatud eeltöö garanteerib koolituse rahulolu”

AVALEHT TAGASI ARTIKKEL “HÄSTI TEOSTATUD EELTÖÖ GARANTEERIB KOOLITUSE ARHULOLU” Koolituse eeltöö on justkui tülikas naaber, kellega vahetatakse viisakusfraase, kuid sügavamaid vestlusi ei peeta. Sageli hakkame eeltöö sügavamale vajalikkusele mõtlema alles siis, kui koolitus ei toonud oodatud tulemusi. Mõistame, et hästi püstitatud ja teostatud eeltöö on meie parim sõber, mis tagab koolituse kõrge rahulolu. Parima eeltöö […]

Rubriigid
Artikkel

Artikkel “Konflikt on õppeprotsessis vajalik ja vältimatu”

AVALEHT TAGASI Artikkel “Konflikt on õppeprotsessis vajalik ja vältimatu Jutt, et iga täiskasvanud õppija vastutab ise oma õppimise ja õpitulemuste eest, on müüt. Idee on hea, kuid teostus sõltub suuresti sellest, kui kiiresti ja sujuvalt suudab koolitaja viia õppija läbi kolme õpifaasi neljandasse koostööfaasi. Täiskasvanud õppija võtab osalise vastutuse oma õpitulemuse eest alles eraldumisfaasis ja […]

Rubriigid
Vaaria

Uudised

Rubriigid
Vaaria

Artikkel

AVALEHT POSTITUSED Artikkel “Hästi teostatud eeltöö garanteerib koolituse rahulolu” Koolituse eeltöö on justkui tülikas naaber, kellega vahetatakse viisakusfraase, kuid sügavamaid vestlusi ei peeta. Sageli hakkame eeltöö sügavamale vajalikkusele mõtlema alles siis, kui koolitus ei toonud oodatud tulemusi. Mõistame, et hästi püstitatud ja teostatud eeltöö on meie parim sõber, mis tagab koolituse kõrge rahulolu. Loe lähemalt…. […]

Rubriigid
Vaaria

Podcast

AVALEHT POSTITUSED Tuleviku koolitaja Piret Bristol https://www.youtube.com/watch?v=v1oJAdmHvYI Tuleviku koolitaja Riita Jaup Tuleviku koolitaja Leana Saia Tuleviku koolitaja Maarika Lember Tuleviku koolitaja Jane Snaith Tuleviku koolitaja Margus Maksimov AVALEHT POSTITUSED

Rubriigid
Artikkel

Artikkel “Koolitusvaldkond muutuste tuules”

AVALEHT TAGASI ARTIKKEL “KOOLITUSVALDKOND MUUTUSTE TUULES” Eesti koolitusturg koosneb täna 3966 koolitusorganisatsioonist pluss teadmata arv ettevõtteid, kes lisaks oma põhitegevusele pakuvad ka täiendusõpet. Neist ainult 1097 on ennast registreerinud Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanute täienduskoolitus partneriks. Ehk ainult ligikaudu 1000-le organisatsioonile kehtib 2015 aastal riigipoolt kehtestatud täiskasvanute koolituse seadus. Meil on täna umbes 2 kuni 3 […]

Rubriigid
Vaaria

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

AVALEHT JÄRGMINE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED 1. Üldsätted 1.1. Koolitaja Koolituskeskus MTÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest. 1.2. Ettevõte korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust. 1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda […]

Rubriigid
Vaaria

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

AVALEHT JÄRGMINE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED Koolitaja Koolituskeskus MTÜ täienduskoolituse õppekorralduse alustes sätestatakse õppetöö korralduse üldsätted, õppijate õigused ja kohutused, õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu, koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord, täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, vabastamise ning tagastamise tingimused ja kord 1. Õppetöö korralduse üldsätted 1.1 Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu […]

Rubriigid
Vaaria

Loe programmidest lähemalt

Rubriigid
Vaaria

Rohkem postitusi

AVALEHT ARTIKLID PODCAST UUDISED Artikkel “Konflikt õppeprotsessis on vajalik ning vältimatu” Jutt, et iga täiskasvanud õppija vastutab ise oma õppimise ja õpitulemuste eest, on müüt. Idee on hea, kuid teostus sõltub suuresti sellest, kui kiiresti ja sujuvalt suudab koolitaja viia õppija läbi kolme õpifaasi neljandasse koostööfaasi. Täiskasvanud õppija võtab osalise vastutuse oma õpitulemuse eest alles […]

Rubriigid
Vaaria

Koolituskalender 2022-2023

AVALEHT JÄRGMINE KOOLITUSKALENDER 2023 ÕPPEKORRALDUSE ALUSED KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED KURSUSE ALGUS KURSUSE NIMI KURSUSE HIND KURSUSE INFO 28. MÄRTS 2023 Tuleviku koolitaja ehk täiskasvanute koolitaja, tase 6 1876,00 EUR KOOLITUSINFO ÕPPEKAVA 4. APRILL 2023 Sisekoolitaja ehktäiskasvanute koolitaja, tase 5 960,00 EUR KOOLITUSINFO ÕPPEKAVA 6. SEPTEMBER 2023 Tuleviku koolitaja ehk täiskasvanute koolitaja, tase 6 1876,00 EUR […]

Rubriigid
Artikkel

Artikkel “Hariduse inflatsiooni päästab täiendusõpe”

AVALEHT JÄRGMINE ARTIKKEL “HARIDUSE INFLASTIOONI PÄÄSTAB TÄIENDUSÕPE” Käes on aeg, kus haridus saab uue tähenduse! Haridus, et ole enam pelgalt klassikaline koolisüsteem, mis algab lasteaiast ning lõppeb ülikooliga. Haridus on muutuv protsess, kus õppija ja õpetaja valmistuvad loovalt tulevikuks, mida ei ole võimalik ette ennustada! Kuidas näiteks Teie prognoosiksite täna kiires muutuvas maailmas ette lapse […]

Rubriigid
Vaaria

Artikkel “Tuleviku koolitaja neli nägu ja kaks sõpra”

AVALEHT JÄRGMINE Artikkel “Tuleviku koolitaja neli nägu ja kaks sõpra” Olgugi, et koolitusmaastik on juba praegu üpris kirju, on see siiski alati pidevas muutumises: viimastel aastatel on tekkinud palju uusi suundi, rolle ja termineid, mis kõik vajavad defineerimist ja mõistmist. Et ajaga sammu pidada, tuleb termini ‘koolitaja’ olemust ja tähendust pidevalt lahti mõtestada. Mis nägu […]

Rubriigid
Vaaria

Marita Reismaa resümee

Rubriigid
Vaaria

Coachingu programm

Rubriigid
Vaaria

Mentorprogramm

Rubriigid
Vaaria

Õppekava “Täiskasvanute koolitaja” tase 5

AVALEHT JÄRGMINE ÕPPEKAVA “SISEKOOLITAJA” ehk täiskasvanute koolitaja tase 5 Koolitaja Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner! KOOLITUSINFO ÕPPEKORRALDUSE ALUSED KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED Täienduskoolitusasutuse nimetus Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079 Õppekava nimi Täiskasvanute koolitaja koolitus Õppekavarühm Aineõpetaja koolitus õppekavarühm Õppe kogumaht 82 tundi, millest 48 tundi auditoorset ja praktilist õpet ning 36 tundi iseseisvat tööd […]

Rubriigid
Vaaria

Õppekava “Täiskasvanute koolitaja” tase 6

AVALEHT JÄRGMINE ÕPPEKAVA “TULEVIKU KOOLITAJA” ehk täiskasvanute koolitaja tase 6 Koolitaja Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner! KOOLITUSINFO ÕPPEKORRALDUSE ALUSED KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED Täienduskoolitusasutuse nimetus Koolitaja Koolituskeskus MTÜ, registreerimise number 80583079 Õppekava nimi Koolitaja koolitus Õppekavarühm Kasvatusteadus Õppe kogumaht 245 akadeemilist tundi, millest 168 tundi auditoorset õpet, sh 30 tundi praktikumi ning 77 tundi iseseisvat […]

Rubriigid
Vaaria

Kursus “Koolitusjuht”

Rubriigid
Vaaria

Kursus “Sisekoolitaja”

Rubriigid
Vaaria

Kursus “Täiskaskavanute koolitaja” tase 5

AVALEHT JÄRGMINE KURSUS “SISEKOOLITAJA” ehk täiskasvanute koolitaja tase 5 Koolitaja Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner! ÕPPEKAVA ÕPPEKORRALDUSE ALUSED KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED Olla koolitaja või mitte olla? Olla, mitte olla? Ikka olla! Kui Sa täna tunned, et inimestega töötamine on Sinu suur kirg, nende toetamine, koolitamine ja arendamine, kuid Sul ei ole ühtegi suurepärast ideed, mis […]

Rubriigid
Vaaria

Kursus “Täiskasvanute koolitaja” tase 6

AVALEHT JÄRGMINE KURSUS “TULEVIKU KOOLITAJA” ehk täiskasvanute koolitaja tase 6 ÕPPEKAVA ÕPPEKORRALDUSE ALUSED KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED Koolitaja Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner! Koolitaja koolituse eesmärk on anda nii uutele, kui kogenud koolitajatele põhjalik ülevaade paindliku koolitusstruktuuri ülesehitusest, loovast esitlusest, õppijakesksest ning kaasahaaravast koolitusest. Kursuse peamine eesmärk on lisaks koolitusalastele baasteadmistele anda ka kogemuspõhine ning […]