Artikkel "Koolitajate turul on ees ootamas suured muutused"

Tänapäeva maailmas on eneseareng äärmiselt olulisel kohal. Üks nendest elukutsetest, mille jaoks on täiendkoolitus väga tähtis, on koolitaja ise. Üllataval kombel on aga kujunenud olukord, et just koolitajal on keerulisevõitu leida kvaliteetset täiendkoolitust.
Lugu jätkub pärast reklaami.

See aasta on kujunenud enamikele elualadele raskeks ning muutusi on olnud palju. Samas on aasta 2020 viinud koolitusmaailma hoogsa sammu võrra edasi. Kui koolitajad armastavad enamasti personaalset kontakti ehk koolitusklassi stiili, siis koroonakevadel oli võimatu samamoodi jätkata. Kõik tuli järsku veebiavarustesse kolida. Kuigi esialgu see kõigile koolitajatele ja huvilistele ei meeldinud, siis nüüdseks võib öelda, et meeleldi harrastatakse sellist stiili ka tulevikus.

Eriolukord viis koolitajad mugavustsoonist välja ning pani valiku ette: uju või upu. Enamik koolitajaid suutis sellest välja ujuda ning korraldada töö efektiivselt ümber. On küll palju õppida, kogemusi koguda, teadmisi lihvida, kuid on toimunud suur murrang. Koolitussektor on hakanud kasvama. 

Koolitused, mis on vajalikud just koolitaja enesearenguks

Hiljuti loodud Koolitaja Koolituskeskus loodab olla eestvedajaks Eesti koolitusmaastiku turgutamisel – on ju nende sloganiks „Koos kasvamise nimel“. Ühtlasi tahetakse toetada kodumaiste koolitajate enesearengut. „Olles olnud 15 aastat koolitaja, tean, kui keeruline on saada head täiendkoolitust. See loomulikult ei tähenda, et üldse pole võimalik. Ikka on, aga paljude kasulike koolituste leidmine on vahel raskendatud,“ lausub Marita Pitk. Samas toonitab ta, et siinkohal pole jutt ülikooli haridusest, vaid ikka täiendusõppest. „Ehk siis kui koolitaja tahaks iga aasta ennast näiteks 60 akadeemilise tunni võrra täiendada, siis paari aastaga on valik otsas,“ tõdeb ta. Samas rõhutab Pitk, et siinkohal räägib ta täiendusõppest, mitte ülikoolis saadavast haridusest.

Koolitaja Koolituskeskus pakub tänaseks viit erinevat koolitust. Kolm neist on mahukad kursused ja kaks lühemad. „Loomulikult on neist viiest üks koolitaja baasõpe ehk koolitaja koolitus. Teiseks pakume uutele ja kogenud koolitajatele koolitaja kutse taotlemiseks e-profiili personaalkursust. Kolmandaks – mille üle me ise väga uhked oleme – on koolitaja enesearenguprogramm. Oleme ise täheldanud suurt puudust sellest,“ selgitab Pitk. Kuna koolitaja on sageli üksi või väikses meeskonnas toimetaja, siis töökohustusi on palju. Kogu aeg endast kõik andes võib ühel hetkel juhtuda, et on vaja ennast laadida. Niisiis on antud kursus hea neile, kes soovivad kasvada, olla veel paremad, mõelda sihid selgeks või luua uusi eesmärke.

Neljas koolitus räägib õppijatüüpidest ning viies õppemeetoditest. Kõik mainitud koolitused on koolitajatele väga vajalikud. Kindlasti on tulevikus Koolitaja Koolituskeskusel endal veel mõni põnev koolitus juurde tulemas.

Praktilised tulemused

Koolitaja Koolituskeskuse plussiks teiste sarnaste teenusepakkujate ees on tugev praktika. „See tähendab, et iga õppija loob koolituse käigus algusest lõpuni päris koolituse. Teisisõnu on tulevasel koolitajal kursuse lõpetamisel päris oma koolitus, mida saab kohe hakata pakkuma. Lisaks saab meie koolituselt reaalse koolitaja kogemuse ehk me viime päris kliendi juures läbi testkoolituse,“ toob Pitk välja. Parimale lõpetajale otsitakse partnerite juures ka koostöö või päris töökoht.

Lugu jätkub pärast reklaami.

Teine tugeva eripäraga koolitus on koolitaja e-profiili koolitus. „Kuna meie kursused on väga personaalsed, siis koostame koos kutse taotlejaga samm-sammult tema oskustele vastava dokumentatsiooni. Anname kursusel osalejale garantii, et tema koostatud e-profiil vastab kutse andja nõuetele.  Me püüame iga koolitusega anda võimalikult praktilise tulemuse ja teha endast kõik, et koolitaja saaks kohe hakata saavutama eesmärke,“ räägib Pitk.

Elukestvat õpet tuleks väärtustada

Esimene samm koolitusturu virgutamisel ehk vajalikud baaskoolitused on nüüdseks loodud. Järgmisena loodetakse tekitada eestvedav kogukond. „Nagu varem sai mainitud, on paljud koolitajad üsna omaette toimetajad. Tänane haridussüsteem, mille osa on ka täiendusõpe, vajab suuri mõtteid, eesmärke ja muutuseid. Seda saame teha ainult üheskoos. Koolitaja Koolituskeskus kutsub endaga koos mõtlema nii koolitusettevõtteid, personalijuhte, koolitusjuhte, ettevõtjaid, haridustegevust arendavaid organisatsioone. Ikka selleks, et koos leida edasiviivaid mõtteid! Ainult üheskoos saame luua parema täiendusõppe süsteemi,“ räägib Pitk.

Kolmandaks sammuks saab koolitusvaldkonna arendamine koos kogukonnaga. „Me loome veel sellel aastal koolitajatele ja koolitusvaldkonna spetsialistidele kaks kanalit. Üks kanal on online koolitajaleht ja teine koolitajatele suunatud täiendusõppe ehk koolituste veeb,“ lisab naine. Kõnealune koolitustele suunatud täiendusõppe veeb hakkab koondama koolitusi Eestist ja välismaalt ning nii koolitusklassi kui ka veebipõhiseid õppeid – selleks, et koolitaja kasvaks. „Kõik koolitused mida keskkond kuvama hakkab, on kohandatud just koolitajale. Teisisõnu, kui me räägime turundusest, siis ikka koolitaja vajaduste põhisest turundamisest; kui me räägime coachingust, siis sellest, kuidas coachingutehnikaid koolitusel kasutada,“ selgitab Pitk.

Kokkuvõtvalt soovib Marita Pitk aga kutsuda üles elukestvat õpet väärtustama. „Teadmised, loovus ning elukestev areng on need, mis aitavad meil tulevikuga kohaneda. Tulevikuga, mida ei ole võimalik ette ennustada. Väärtustagem siis meie usinaid õppijaid, sest ilma teieta kaob koolituse mõte; hoidkem koolitajaid, kes päevast päeva loovad tulevikule suunatud arendavaid õppekavasid; tänagem tellijaid, et te näete kasvamise ning arenemise vajadust ning kindlasti ärge unustage meie haridusvaldkonna eestvedajaid, sest ainult tänu neile on see kõik võimalik!“ ütleb asjatundja.

Autor: Marita Pit