TERE TULEMAST

Koolitaja Koolituskeskus on täiendõppeasutus, mille peamiseks eesmärgiks on toetada täiskasvanute koolitusvaldkonna spetsialistide jätkusuutliku järelkasvu läbi praktilise ning kogemuspõhise õppe.

KURSUSED

Kursus "Tuleviku koolitaja"

ehk täiskasvanute koolitaja, tase 6

Koolitaja koolituse eesmärk on anda nii uutele, kui kogenud koolitajatele põhjalik ülevaade paindliku koolitusstruktuuri ülesehitusest, loovast esitlusest, õppijakesksest ning kaasahaaravast koolitusest. Kursuse peamine eesmärk on lisaks koolitusalastele baasteadmistele anda ka kogemuspõhine ning praktiline koolituskogemus. Seda ikka selleks, et koolituse läbinu oleks pigem alustav koolitaja, kui uue teadmiste koguja.

Kursus "Sisekoolitaja"

ehk täiskasvanute koolitaja, tase 5

Koolitaja Koolituskeskus on loonud uue väga põneva kursuse, mis vastab täiskasvanute koolitaja 5 taseme kutse kompetentsidele ning sisaldab ühte väga praktilist ning edukat inimtüüpide psühholoogial põhinevat valmiskoolitust. Tänu praktilisele õppele on kõik meie lõpetajad praktiseerivad koolitajad ehk esmase koolituskogemuse ja ühe valmis koolitusega. Nüüd küsi endalt uuesti. Kas olla koolitaja või mitte olla? Ikka olla!

Kursus
"Koolitusjuht"

Koolitaja Koolituskeskus soovib aastal 2023 toetada organisatsioonide jätkusuutliku arengut läbi praktilise ning loova koolitusvaldkonna spetsilistide väljaõppe. Peatselt on ilmavalgust nägemas uus laiahaardeline koolitusjuhi kursus.

SAADAVAL SÜGIS 2023

Kursus
"Koolitusassistent"

Koolitaja Koolituskeskus soovib aastal 2023 toetada organisatsioonide jätkusuutliku arengut läbi praktilise ning loova koolitusvaldkonna spetsilistide väljaõppe. Peatselt on ilmavalgust nägemas uus koolitusassistendi praktiline kursus.

SAADAVAL SÜGIS 2023

POSTITUSED

Artikkel
"Tuleviku koolitaja neli nägu ja kaks sõpra"

Olgugi, et koolitusmaastik on juba praegu üpris kirju, on see siiski alati pidevas muutumises: viimastel aastatel on tekkinud palju uusi suundi, rolle ja termineid, mis kõik vajavad defineerimist ja mõistmist. Et ajaga sammu pidada, tuleb termini ‘koolitaja’ olemust …

UUS!

Artikkel
"Konflikt on õppeprotsessis vajalik ja vältimatu"

Jutt, et iga täiskasvanud õppija vastutab ise oma õppimise ja õpitulemuste eest, on müüt. Idee on hea, kuid teostus sõltub suuresti sellest, kui kiiresti ja sujuvalt suudab koolitaja viia õppija läbi kolme õpifaasi neljandasse koostööfaasi.

PROGRAMMID

Coachingu

Olgugi, et koolitusmaastik on juba praegu üpris kirju, on see siiski alati pidevas muutumises: viimastel aastatel on tekkinud palju uusi suundi, rolle ja termineid, mis kõik vajavad defineerimist ja mõistmist. Et ajaga sammu pidada, tuleb termini ‘koolitaja’ olemust …

LOE LÄHEMALT

Mentorprogramm

Käes on aeg, kus haridus saab uue tähenduse! Haridus, et ole enam pelgalt klassikaline koolisüsteem, mis algab lasteaiast ning lõppeb ülikooliga. Haridus on muutuv protsess, kus õppija ja õpetaja valmistuvad loovalt …

LOE LÄHEMALT

PRAKTIK

Marita Reismaa

Minu, kui praktiseeriva koolitaja roll tuli minu ellu väga juhuslikult ja on tänaseks kestnud juba üle 19-st aasta. Esmalt köitis mind müügivaldkond. Olles müügist ise sügavalt inspireeritud sai minust endalegi teadmata teiste inspireerija. Jagasin rõõmuga oma kogemusi ja nippe ning aina kasvav kuulajaskond tegi minust üsna peatselt praktiseeriva koolitaja. Täna kuulub minu kogemuste pagasisse lisaks koolitajate koolitamisele ning arendamisele ka müügi, suhtlemise, motivatsiooni, juhtimise ja coachingu teemad.

KONTAKTID

  Koolitaja Koolituskeskus MTÜ,                                             registrinumber 80583079 

  Telefon +372 56051284                                                      E-mail: Info@koolitajakoolituskeskus.ee                          Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee 

  Majandustegevusteate number 233526

 

Koolitaja Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!