TERE TULEMAST!

Koolitaja Koolituskeskus on loodud kõikidele täiskasvanute koolitusvaldkonna spetsialistidele, kes soovivad omandada või täiendada oma teadmisi täiskasvanute koolitamisel ning juhendamisel. Koolitaja Koolituskeskuse eesmärk on toetada Eesti koolitusvaldkonna professionaalset arengu pakkudes oma klientidele ning koostööpartneritele kvaliteetseid koolitusi, arendavaid tugiteenuseid ning toetavaid materjale. Koolitaja Koolituskeskus väärtustab jätkusuutlikku arengut, põhjalikke teadmisi, kõrget koolituskvaliteeti, praktilisi tehnikaid, loovaid lahendusi, personaalseid lähenemisi, edasiviivaid koostöösid, usalduslikke suhteid ning jagamise rõõmu!

KOOLITUSED

Koolitaja Koolituskeskus täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 233526.

Kursus
"Koolitaja koolitus"

Koolitaja koolituse eesmärk on anda nii uutele, kui kogenud koolitajatele põhjalik ülevaade paindliku koolitusstruktuuri ülesehitusest, loovast esitlusest, õppijakesksest ning kaasahaaravast koolitusest. Kursuse peamine eesmärk on lisaks koolitusalastele baasteadmistele anda ka kogemuspõhine ning praktiline koolituskogemus. Seda ikka selleks, et koolituse läbinu oleks pigem alustav koolitaja, kui uue teadmiste koguja.

Kursus
"Aktiivõppe meetodid"

Aktiivõppe meetodite koolituse eesmärk on laiendada kogenud koolitaja õppeprotsessi läbiviimise „tööriista kohvrit“, et muuta koolitus enam õppijakeskseks, motiveerivaks, kaasahaaravaks, loovaks ning teadmisi kinnistavaks. Koolitusel käsitleme kahtekümmend nelja erinevat aktiivõppe meetodit, mida omakorda täiendame uute loovate ning osalejate kogemustele tuginevate lahendustega.

Kursus "Koolitaja arenguprogramm"

Enesearenguprogramm on mõeldud alustavale või kogenud koolitajale, kes soovib luua endale isikliku efektiivset ja süsteemset pikaajalist koolitaja arenguplaani. Enesearenguprogrammi vältel töötame välja koolitaja tööks vajaliku isiklikud eesmärgid, planeerime uusi täiend- ja/või väljaõpet, loome erinevaid arendustegevusi jne. Lisaks loome planeeritud arengukavale ka toetava tugikeskkonna, mentorsüsteemi ja motiveeriva distsipliini aabitsa. 

Kursus
"Koolitaja e-profiil"

Koolitaja e-profiili koolitus põhineb täiskasvanud koolitaja kutse taotlemise dokumentide koostamise nõuetele. Koolitusel käsitleme nii üldist seadusandlust, sh täiskasvanute koolituse seadus, kutse seadus, koolitaja käsiraamat, koolitaja eetika koodeks, kui ka e-profiili tehnilist ja sisulist, sh tõendusmaterjali, ülesehitust veebikeskkonnas. Koolituse tulemuseks on nõuetekohane e-profiil täiskasvanud koolitaja kutse taotlemiseks.

Kursus "Veebikoolituse loomine ja läbiviimine"

Õppijatüübid koolitusklassi on koolitus, kus tutvustame klassikalist, kuid ääretult lihtsat nelja erineva inimtüübi teooriat ning seome selle koolitaja tööks vajaliku õppeprotsessi ettevalmituse ning läbiviimisega lähtudes Bloomi taksonoomiast, Dumm-Dumm ja Felderi ning Silvermani mudelist. Tulemuseks on mitmekesine ning erinevate inimtüüpide vajadustega arvestav koolitus.

Kursus "Õppijatüübid koolitusklassis"

Õppijatüübid koolitusklassi on koolitus, kus tutvustame klassikalist, kuid ääretult lihtsat nelja erineva inimtüübi teooriat ning seome selle koolitaja tööks vajaliku õppeprotsessi ettevalmituse ning läbiviimisega lähtudes Bloomi taksonoomiast, Dumm-Dumm ja Felderi ning Silvermani mudelist. Tulemuseks on mitmekesine ning erinevate inimtüüpide vajadustega arvestav koolitus.

TEENUSED

Konsultatsioonid

Koolitaja või koolitusettevõtte kvaliteedi tagamiseks pakub Koolitaja Koolituskeskus  erinevate materjalide konsultatsioone, …

Coaching

Koolitaja professionaalse enesearengu toetamiseks pakub Koolitaja Koolituskeskus erineva sisu ja mahuga coachingu programme.

Hindamine

Koolitaja või koolituse taseme kaardistamiseks pakub Koolitaja Koolituskeskus kolme erinevat kaardistamisteenust, …

MATERJALID

Artikkel "Tuleviku koolitaja koolitus"

Tere tulemast, Koolitaja Koolituskeskuse lehele. Täna soovin Teile tutvustada meie kõige olulisemat ning praktilisemat koolituste ehk täiskasvanute koolitaja koolitust. Meie õppijad on seda koolitust hakanud hellitavalt kutsuma „Tuleviku koolitaja koolituseks“ Kohe räägin miks!

Artikkel "Hariduse inflatsiooni päästab täiendusõpe"

Käes on aeg, kus haridus saab uue tähenduse! Haridus, et ole enam pelgalt klassikaline koolisüsteem, mis algab lasteaiast ning lõppeb ülikooliga. Haridus on muutuv protsess, kus õppija ja õpetaja valmistuvad loovalt tulevikuks, mida ei ole võimalik ette ennustada! Kuidas näiteks Teie prognoosiksite täna kiires muutuvas maailmas ette lapse tulevikku, kes läheb kooli aastal 2020, lõpetab põhikooli 2029, keskkooli 2032, ülikooli 2035 ning jääb pensionile 2078? Milline võiks või peaks olema parim investeering tema haridusse ning arengusse, mis tagab eduka karjääri aastal 2040?

Meetod "Neli-kolm-kaks-üks"

Reflektsiooni toestamiseks võib koolituse lõpus paluda täita õppijatel järgmine tabel. Vajadusel võib meetodit laiendada „Viis-neli-kolm-kaks-üks“ või vähendada „Kolm-kaks-üks“ versiooniks.

Test "Hoiakud"

Mida paremini me mõistame oma hoiakuid ja uskumusi, seda suurem on oskus hoiduda negatiivsetest ja kasvatada positiivseid hoiakuid.

Artikkel "Mis on coaching"

Nii palju, kui on inimesi ning nende vajadusi kasvada, areneda, muutusi luua, on ka erinevaid definitsioone ehk vastuseid. Sinu vajadus võrdub sinu coachingu definitsioon.

KOOLITAJA

Koolitaja Marita Reismaa

Selleks, et olla täna parem kui eile ja homme veel parem kui täna, peab iga koolitaja, coach ja mentor liikuma iga päev kasvõi ühe väikse sammu edasi parima spetsialisti poole. Iga samm, olgu see siis õpingud, täiendkoolitus või raamat on kasvava inimese enesearengu ja elukestvaõppe vundament.

Minu, kui koolitaja, areng on olnud väga mitmekülgne. Teadlik haridustee sai alguse aastal 2003, kui omandasin Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala. 2020 aastal ristus minu tee taas ülikooliga ning seekord sai välja valitud Tartu Ülikool ja pikalt südamelähedane teema ehk psühholoogia. Lisaks ülikoolile olen ennast täiendanud ja täiendan siiani erinevate raamatute ja täienduskoolitustega. Neist kõige huvitavamad kogemused on olnud 2014 aastal USA-s omandatud nelja inimtüübiteooria kursus, 2018 aastal Erickson Coaching International “The Art and Science of Coaching” programm ning 2020 aastal koolitaja kutse taotlemise eesmärgil läbitud “Täiskasvanud koolitaja koolitus”. Need on väiksed killud minu läbitud ja planeeritud arenguteest.

KONTAKTID

Koolitaja Koolituskeskus MTÜ
Registrikood 80583079

Telefon: +372 5605 1284
E-mail: info@koolitajakoolituskeskus.ee
Koduleht: www.koolitajakoolituskeskus.ee

Koolitaja Koolituskeskus täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on 233526.

Koolitajakoolituskeskuse.ee pildid modifitseeritud kunstniku Marko Pikkat "Pildiloomaaed" maalide ainetel!